Kontaktujte nás         Doprava a platba         Záruka         Hodnocení optického stavu         Technický stav

Technický stav

Plně funkční - původní stav

Zařízení prošlo testem funkčnosti bez výhrad a nebylo třeba předat k servisu.


Plně funkční - po servisní prohlídce

Zařízení během testu funkčnosti vykazovalo nedostatky, které vyžadovaly servisní prohlídku a opravu. Tyto nedostatky byly odstraněny a zařízení je bez výhrad plně funkční.


Plně funkční - po celkovém servisu

Zařízení prošlo celkovým servisem - tzn. prověření všech funkcí, kontrola mechanických částí, servis/výměna všech opotřebovaných dílů, kontrola po elektrické stránce, oprava/výměna součástek vykazujících hodnoty mimo tovární toleranci. Konečné nastavení a kontrola funkčnosti.


Funkční s výhradami

Zařízení je funkční, ale některé funkce nejsou spolehlivé nebo dostupné. Vždy detailně uvedeno v popisu zboží.


Nefunkční - kompletní

Zařízení, které není funkční a neprošlo servisem. Zařízení je v kompletním stavu. Určeno k servisu nebo jako zdroj náhradních dílů.


Nefunkční - na díly

Zařízení, ktereé je nefunkční a některeé díly mohou chybět. Je určeno jako zdroj náhradních dílů.